Ekogroszek

Świadectwo jakości węgla – co zawiera i jak je czytać

Świadectwo jakości ekogroszku Grzeje Mnie To

Sezon grzewczy 2020/2021 to już trzeci, w którym obowiązują nowe przepisy dotyczące sprzedaży węgla. Zostały one wprowadzone w 2018 roku ustawą o systemie monitorowania i kontroli jakości paliw. Na jej mocy sprzedawcy mają obowiązek wystawiania świadectw jakości paliw stałych, w tym węgla właśnie. Sprawdźmy, co to oznacza w praktyce, jakie informacje powinny znaleźć się w takim świadectwie i jak je interpretować.

Świadectwo jakości węgla – w końcu wiesz czym palisz

Wprowadzenie obowiązku wystawiania świadectw jakości to jedno z działań antysmogowych. Nie od dziś wiadomo, że główną przyczyną zanieczyszczeń powietrza jest tzw. mała emisja. Stąd pomysł, by unormować parametry węgla sprzedawanego na rynku detalicznym i wyeliminować paliwa słabej jakości. Teraz, kupując opał, klient otrzymuje dokument, w którym czarno na białym widzi, jakie dokładnie parametry ma wybrane przez niego paliwo.

Czy to znaczy, że do tej pory klienci nie wiedzieli co kupują? To zależy… Nie zawsze deklarowane przez sprzedawcę parametry opału miały odzwierciedlenie w rzeczywistości, o czym klient często przekonywał się dopiero po fakcie, wrzucając paliwo do pieca.

Od wejścia w życie ustawy (4 listopada 2018 roku) każdy sprzedawca, czy to w składzie stacjonarnym czy w sklepie internetowym, ma obowiązek wystawić świadectwo jakości dla sprzedawanego opału. Sprawdźmy, co dokładnie powinno się w nim znaleźć.

Co zawiera świadectwo jakości węgla

Wzór dokumentu został określony w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 27 września 2018 roku,
w sprawie wzoru świadectwa jakości paliw stałych (Dz.U. 2018 poz. 1890). Artykuł 6d. rozporządzenia zawiera dokładne wskazówki, co powinno znaleźć się w tym dokumencie:

 • indywidualny numer świadectwa jakości,
 • oznaczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości (siedziba/adres/adres punktu sprzedaży),
 • numery NIP i REGON,
 • określenie rodzaju paliwa stałego, dla jakiego wystawione jest świadectwo,
 • wskazanie systemu certyfikacji lub innego dokumentu stanowiącego podstawę do uznania, że określony rodzaj paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości, spełnia wymagania jakościowe,
 • wskazanie wartości parametrów paliwa stałego, dla którego jest wystawiane świadectwo jakości,
 • oświadczenie przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości, że paliwo stałe, dla którego jest wystawiane to świadectwo, spełnia wymagania jakościowe określone w przepisach,
 • oznaczenie miejsca i daty wystawienia świadectwa jakości,
 • podpis przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo jakości albo osoby uprawnionej do jego reprezentowania.

Wzór świadectwa jakości węgla

Jakie parametry jakościowe określa świadectwo?

W świadectwie jakości znaleźć się powinny parametry (punkty 6, 7 i 8 w tabeli), które decydują o jakości danego paliwa. Są to:

 • procentowa zawartość popiołu,
 • zawartość części lotnych,
 • wartość opałowa,
 • kaloryczność,
 • spiekalność,
 • rozmiar ziarna, w tym zawartość procentowa podziarna i nadziarna,
 • procentowa zawartość wilgoci całkowitej.

Dopuszczalne, minimalne i maksymalne wartości różnią się, w zależności od rodzaju paliwa. I tak węgiel typu orzech, kostka czy kęsy musi mieć wartość opałową nie mniejszą niż 22MJ/kg, zawartość popiołu nie wyższą niż 12%, zaś wilgotność max. 20%. Węgiel typu groszek może mieć nieco niższą kaloryczność (21MJ/kg), a zawartość popiołu max 14%.

Nieco bardziej rygorystyczne są normy dla węgla typu ekogroszek czy ekomiał. Wartość opałowa nie może być niższa niż 24 MJ/kg, zawartość popiołu nie wyższa niż 12%, zaś spiekalność może wynosić maksymalnie 25 RI.

Zawartość siarki całkowitej

We wzorze świadectwa jakości uwzględniono parametry, które powinno spełniać dane paliwo stałe. Nie ma w nim natomiast punktu dotyczącego zawartość siarki całkowitej. Jest to mylące ponieważ jej maksymalne dopuszczone wartości dla paliw stałych (od 1% do 1,7%) także określiło Rozporządzenie Ministra Energii.

Brak tego parametru wydaje się nieporozumieniem. Zawartość siarki jest bowiem istotną wartością dla użytkownika danego opału, jako że wpływa nie tylko na czystość spalania, ale również bezpieczeństwo kotła. Trzeba przyznać, że to dość kuriozalna sytuacja. Z jednej strony rozporządzenie wprowadza maksymalną, dopuszczoną zawartość siarki, z drugiej parametr ten nie jest podawany na świadectwie jakości paliwa. Kupujący nie może go więc zweryfikować.

Jak czytać świadectwo jakości?

Zwróć uwagę, czy świadectwo zawiera rzeczywiste wartości parametrów dla konkretnego rodzaju opału (rubryka 7) i jak plasują się one na tle wartości określonych w rozporządzeniu (rubryka 8) – jednym słowem, czy deklarowane przez sprzedawcę parametry mieszczą się w dopuszczonych normach.

Sprzedawca ma obowiązek wystawić kopię zaświadczenia, ponieważ oryginał musi przechowywać u siebie. Warto sprawdzić, czy otrzymany dokument posiada poświadczenie za zgodność z oryginałem.

Kto korzysta na obowiązku wystawiania świadectw jakości węgla?

Bez wątpienia korzystamy wszyscy. Wyeliminowanie ze sprzedaży paliw słabej jakości pozwoli skutecznie walczyć z problemem zanieczyszczonego powietrza i smogu. Choć poprawa nie nastąpi od razu, to jednak jest to kolejny ważny krok ku lepszemu.

Obowiązek wystawiania świadectw jakości zmusił wielu sprzedawców do dokładniejszej weryfikacji oferowanego opału. Wielu z nich zrezygnowało ze sprzedaży paliw słabej jakości, balansujących na granicy dopuszczonych norm. Z drugiej strony, wciąż wzrasta świadomość ekologiczna konsumentów, co sprawia, że popyt na słaby opał staje się coraz mniejszy.

Świadectwa jakości w Grzeje mnie to

W Grzeje mnie to świadectwa jakości wystawiamy razem z fakturą sprzedażową i wysyłamy razem z zamówionym towarem. Robimy tak, ponieważ wszystkie kluczowe parametry oferowanych przez nas paliw są ogólnie dostępne na naszej stronie. Przy każdym produkcie umieściliśmy dokładne dane dotyczące kaloryczności, spiekalności, zawartości popiołu czy siarki, dzięki czemu jeszcze przed zakupem mogą Państwo zweryfikować ich jakość.

Możemy również udostępnić raport z badań potwierdzający zawartość siarki w konkretnym produkcie z naszej oferty.

W przypadku dodatkowych pytań, jesteśmy do Państwa dyspozycji.