Ekogroszek

Jakie dane należy podać przy zakupie węgla?

Mężczyzna wpisujący dane przy zakupie węgla przez internet

Numer PESEL i numer dowodu osobistego to dane, których podanie jest konieczne w wielu sytuacjach życia codziennego. Poza załatwianiem spraw urzędowych czy rejestracją u lekarza, PESEL i numer dowodu były do niedawna potrzebne podczas zakupu węgla i produktów pochodnych.

Jeśli ogrzewasz dom węglem lub ekogroszkiem albo rozważasz wybór tego typu źródła ciepła – koniecznie przeczytaj ten artykuł. Dowiesz się z niego:

– dlaczego kupując węgiel trzeba podać dodatkowe dane,
– w jakiej sytuacji można tego uniknąć,
– jakie zmiany w tym zakresie przyniósł 2022 rok.

Dlaczego kupując węgiel trzeba podawać numer PESEL i numer dowodu?

Od 2012 roku wyroby węglowe obłożone są podatkiem akcyzowym. Mogły być z niego zwolnione podmioty takie jak: żłobki, szkoły, szpitale czy ośrodki pomocy społecznej. Podatku akcyzowego mogli również uniknąć właściciele gospodarstw domowych ogrzewanych węglem. Musieli jednak złożyć właściwe oświadczenie, w którym deklarowali przeznaczenie opału do użytku prywatnego.

W 2019 roku przepisy nieco się zmieniły. Co prawda osoby prywatne, nie prowadzące działalności, które używały węgla do ogrzania swoich domów, nadal mogły uniknąć akcyzy, jednak na nowych warunkach. Na oświadczeniu musiały się bowiem znaleźć nie tylko informacje o przeznaczeniu opału, ale również:

– imię i nazwisko kupującego,
– adres zamieszkania,
– numer PESEL,
– numer dowodu osobistego lub numer innego dokumentu poświadczającego tożsamość.

Konieczność okazania dokumentów dotyczyła sprzedaży przekraczającej 200 kg i objęła zdecydowaną większość klientów, ponieważ mało kto kupuje jednorazowo mniej niż tonę opału.

W efekcie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych swój sprzeciw zgłaszały osoby, które nie chciały udostępniać swoich danych w składach węgla czy internetowych sklepach z opałem. Sytuację pogorszyło wprowadzenie RODO, po którym jeszcze mocniej zaczęliśmy zwracać uwagę na to, jakie dane i komu udostępniamy.

Co się zmieniło?

Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. wprowadziła zmiany do ustawy z 6 grudnia 2008 roku, o podatku akcyzowym. Na jej mocy, kupując węgiel lub ekogroszek, nabywca musi przekazać oświadczenie o przeznaczeniu wyrobów do celów zwolnionych z akcyzy. Nadal musi również podać swoje imię i nazwisko oraz adres, a także PESEL. W przypadku gdy nie został nadany – może podać numer dowodu osobistego. Nie ma więc już konieczności okazywania dwóch dokumentów.

Jest to póki co niewielka zmiana, ale być może będzie zapowiedzią kolejnych. Zwłaszcza, że zarówno klienci jak i sprzedawcy wnioskują o całkowite zniesienie obowiązku okazywania dokumentów przy zakupie opału.

Co się dzieje, jeśli nie chcę podać numeru PESEL lub numeru dowodu?

Jeśli nie chcesz podawać numeru PESEL ani numeru dowodu osobistego, sprzedawca będzie zmuszony doliczyć akcyzę do zakupionego przez Ciebie opału.

Od 1 stycznia 2022 stawka podatku akcyzowego na wyroby węglowe wzrosła. W dniu 9 grudnia 2021 roku, Ministerstwo Finansów podało nowe, obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku stawki podatku akcyzowego. Wynosi on:

– 32,84 zł netto dla węgla kamiennego o kodzie CN 2701,
– 37,95 zł netto dla koksu o kodzie CN 2704.

Czy pesel lub nr dowodu to dane wrażliwe?

Zgodnie z art. 27 Ustawy o ochronie danych osobowych, zarówno numer PESEL jak i numer dowodu nie należą do danych wrażliwych, ponieważ nie ujawniają takich kwestii jak stan zdrowia, pochodzenie, czy poglądy religijne. Mimo to, powinny podlegać szczególnej ochronie. Dlatego tak istotne jest, by udostępniać te dane wyłącznie zaufanym podmiotom i tylko w sytuacjach, gdy jest to uzasadnione przepisami prawa. Zakup ekogroszku lub węgla jest taką właśnie sytuacją.

W Grzeje mnie to dbamy o Twoje dane

Jeśli chcesz kupować dobrej jakości ekogroszek bez akcyzy – możesz robić to bezpiecznie w naszym sklepie internetowym. W Grzeje mnie to dajemy gwarancję, że wszystkie dane są zbierane i przechowywane wyłącznie w ramach obowiązku, jaki nałożył na nas ustawodawca.

W zakładce Polityka prywatności zamieściliśmy szczegółowe informacje o tym, kto jest administratorem danych osobowych, w jaki sposób są przechowywane i komu udostępniane. Zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami przed zakupem. W razie wątpliwości jesteśmy również do Państwa dyspozycji mailowej i telefonicznej.